Poświadczenie podpisu.

 

Poświadczenie podpisu.

Jaki dokument potrzebujesz uwierzytelnić? Z pomocą chętnie przyjdą notariusze. Kraków jest jednym z największych polskich miast. Swoje kancelarie prowadzi tutaj ponad stu notariuszy. Wszyscy, podobnie jak notariusze z /www.kulakowscy.com/notariusz/ , służą pomocą w zakresie określonych ustawą czynności. Za pośrednictwem np. krakowskich notariuszy możemy dokonać również poświadczenia podpisu.

 

 

Najczęstszym powodem, dla którego poświadcza się podpis jest chęć przekazania pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu podpisanego niektórych czynności prawnych, jak mówią notariusze. I Kraków i każda inna miejscowość w Polsce, jeśli tylko znajduje się w niej kancelaria notarialna, zapewnia dostępność takich usług.

 

 

 

Innym przypadkiem, w którym notariusze mogą pomóc w tym zakresie, jest poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach. Notariusze, przy tej okazji nie mają obowiązku zbadania czy treść danego dokumentu jest zgodna z prawem. Samo bowiem potwierdzenie u notariusza własnoręczności podpisu nie nadaje temu dokumentowi mocy urzędowej ! Do tego trzeba sporządzić już specjalny zapis w formie aktu prawnego.

Co zawiera poświadczenie podpisu ?

Każde poświadczenie podpisu zawiera: datę i miejsce jego sporządzenia, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza, pieczęć notariusza oraz (jeśli klient tego wymaga godzinę i minutę poświadczenia).

 

 

Podpis poświadczony notarialnie, to dokument, jaki sporządzają notariusze, stwierdzający, że nasz podpis lub podpis na dokumencie, z którym jest prawdziwy.

 

Hits: 1155