Jak zostać notariuszem

 

W zasadzie trudno w życiu nie otrzeć się chociaż o potrzebę złożenia wizyty notariuszowi. Osobiście korzystałam z ich usług co najmniej kilka razy. W Krakowie notariusz ma swoją kancelarię niemal na każdym rogu , np. http://www.kulakowscy.com/notariusz , gdzie ja trafiłam. Kancelarię znalazłam w internecie i od tamtej pory, w każdej kolejnej sprawie udaję się do tego samego notariusza, pomimo wyprowadzki z Krakowa.

 

 

Kto może zostać notariuszem ?

Jakie warunki musi spełniać przyszły notariusz? Kraków, który również współcześnie kojarzony jest z najstarszym w Polsce Wydziałem Prawa miał wielu wybitnych absolwentów, którzy z pewnością musieli spełnić poniższe wymogi:

  • W pierwszej kolejności każdy notariusz musi najpierw ukończyć wyższe studia prawnicze w Polsce lub poza jej granicami, ale takie, które spełniają wymogi ustawowe.

  • Musi reprezentować całkowitą zdolność do pełnienia czynności prawnych.

  • Musi mieć obywatelstwo polskie lub inne odpowiadające na wymogi zawarte w ustawie.

  • Musi mieć ukończone 26 lat.

  • Musi mieć także nieposzlakowaną opinię i charakter, który może gwarantować kancelarii notarialnej prawe wykonywanie powierzonych mu obowiązków.

  • Dodatkowo, jeśli wcześniej nie był sędzią, prokuratorem, radcą prawnym lub prawnikiem (przez co najmniej 3 lata) i nie jest co najmniej profesorem prawa, to musi odbyć aplikację notarialną.

 

Notariusz pomoże Ci zadbać o przyszłość najbliższych.

  

Notariusz to nie kto inny, jak funkcjonariusz publiczny, powołany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia pieczy nad poprawnym obiegiem dokumentów prawnych.

 

Hits: 1208