Uniwersytet trzeciego wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał po to, aby aktywizować ludzi starszych, a także umożliwić ich dalsze funkcjonowanie na rynku pracy. Oferty programowe Uniwersytetów obejmują lektoraty języków obcych, wykłady, seminaria, konwersatoria, zajęcia ruchowe, kursy i szkolenia.

Ogromną popularnością cieszą się Uniwersytety Trzeciego Wieku działające przy Uniwersytetach Ekonomicznych, jak chociażby ten w Krakowie. Wyróżnia się on wysokim poziomem kształcenia oraz starannym doborem kadry dydaktycznej. Seniorzy mogą brać udział w zajęciach zarówno z kadrą uniwersytecką, jak i z menadżerami firm. Dodatkowo mogą liczyć na zajęcia językowe oraz ruchowe.

Jednym z celów Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest wzrost wiedzy i świadomości ekonomicznej. Zajęcia mają rozbudzić zainteresowanie osób starszych w tematyce ekonomiczno-społecznej, co z kolei ma prowadzić polepszenia ich funkcjonowania we współczesnej gospodarce rynkowej.

 

Zapisy:

- Aby wziąć udział w zajęciach Uniwersytetu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który zawiera dane słuchacza

- Oprócz kwestionariusze należy dostarczyć dokument, który potwierdza, że słuchać posiada średnie wykształcenie

- Podczas zapisu należy ukazać dowód, który potwierdzi tożsamość słuchacza

 Harmonogram wykładów na dany semestr można znaleźć na stronie Uniwersytetu.

 

Uniwersytet dziecięcy

Twoje dziecko od najmłodszych lat wykazuje niezwykłe umiejętości matematyczne? Nie czekaj, już teraz zapisz go na Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy.

Zajęcia odbywają się:

- w Warszawie 

- w Katowicach

- w Sopocie

- w Białym Stoku

- w Poznaniu

- we Wrocławiu

- w Szczecinie

 

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy rozpoczął działalność w 2008 roku, a jego oferta z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Zajęcia kierowane są do uczniów klas piątych i szóstych. Rocznie bierze w nich udział około 1,5 tysiąca uczniów. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy. 

Aby zapisać dziecko na zajęcia, należy w dniu aktywnych zapisów wypełnić formularz rejestracyjny. Uwaga! Nie ma ustalonych terminów zapisów, są one ruchome, dlatego warto na bieżąco śledzić stronę internetową. Informacje dotyczące zapisów publikowane są w zakładce aktualności. Zarówno rejestracja, jak i późniejszy udział w zajęciach, są całkowicie bezpłatne. Głównym kryterium rekrutacji jest wiek dziecka, dlatego też nie przegapmy przedziału, w którym może wziąć ono udział w zajęciach. Przedział ten to 10-13 lat. Informację o tym, czy nasze dziecko zakwalifikowało się do udziału w zajęciach, znajdziemy na liście umieszczonej na stronie internetowej. Otrzymamy ją również mailowo.

Uczelnie ekonomiczne

Gdzie najlepiej studiować, jeśli che się związać swoją karierę z finansami? - to pytanie, które zadają setki, a nawet tysiące maturzystów. Aby na nie odpowiedzieć, posłużymy się Rankingiem Szkół Wyższych, który corocznie organizują "Perspektywy". Jak mówią organizatorzy rankingu, ranking ma być drogowskazem, który pomoże w świadomym wyborze uczelni.

Placówki oceniane są między innymi pod kątem takich kryteriów jak:

  • umiędzynarodowienie studiów
  • warunki kształcenia,
  • efektywność naukowa
  • prestiż
  • innowacyjność
  • potencjał naukowy

 

 

W 2016 roku wśród najlepszych uczelni ekonomicznych znalazły się:

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

3. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

5. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

6. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

Przeprowadzono również ranking kierunków, gdzie najlepiej studiować ekonomię i finanse. W TOP 3 znalazły się:

1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2. Uniwersytecie Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

3. Uniwersytet Ekonomicznym w Poznaniu, Wydział Ekonomii