Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach wraz z utworzeniem w 2010 roku kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne powołała do życia Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych by jeszcze lepiej dostosować swój profil kształcenia do potrzeb służb. Kształcimy już od kilku lat z dużym powodzeniem młodych ludzi, widzących swoją przyszłość wśród funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, ochrony, ABW, CBA czy też służby więziennej. Pomagamy również zdobyć wyższe stanowisko służbowe, osobom już noszącym mundur. Dzięki studiom na WSBiF służby mundurowe zyskały wielu cennych pracowników. Centrum prowadzi również szereg szkoleń i kursów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.
 

DYREKTOR
CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA
I EDUKACJI SŁUŻB MUNDUROWYCH
:

   

     

MGR ADAM MOMOT

Mł. insp. dypl. w stanie spoczynku. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Pełnił funkcję I Zatępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach oraz Komendanta Komisariatu I Policji w Katowicach. Specjalista z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego. Prawnik, doktorant Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Współautor i autor publikacji publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i historii formacji policyjnych. Członek European Association for Security (Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie), International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA) i NSZZ Policjantów.
Wieloletni wykładowca WSBiF.

KONTAKT Z CENTRUM:
32 251 96 50
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Aby zapewnić najwyższy poziom merytoryczny, pracownikami dydaktycznymi Centrum zostali głównie doświadczeni praktycy, którzy potwierdzili również swoją wiedzę stopniem i tytułem naukowym. Cenzus naukowy pozwala im na płynne połączenie niezbędnej teorii ze sporą dawką wiedzy praktycznej, wyniesionej z wielu lat służby, których profesjonalizm jest najwyższej próby. Centrum nie tylko jednak kształci na studiach licencjackich i podyplomowych. Jest miejscem codziennego podnoszenia kwalifikacji niezbędnym w takich służbach jak policja, straż miejska czy straż pożarna, a także wszelkim służbom związanym z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Każdego dnia u nas możesz podnieść swoje kompetencje zawodowe na wszystkich poziomach kształcenia.


W ramach działań, Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych zapraszamy na:

 


SZKOLENIE
PODSTAWOWE STRAŻNIKÓW
MIEJSKICH I GMINNYCH:
     

Szkolenie realizowane jest w ramach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich). Jego celem jest przygotowanie strażników do realizacji zadań straży gminnych (miejskich). Zajęcia szkoleniowe, prowadzone przez ekspertów, pracowników dydaktycznych kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne i uznanych praktyków ze służb mundurowych w tym straży miejskich, odbywać się będą w budynku WSBiF w Katowicach. Uczestnicy na podstawie egzaminów wewnętrznych, zaaprobowanych przez KW Policji, podlegać będą ocenie obejmującej stopień sprawdzenia przyswojonej wiedzy i opanowanych umiejętności. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zobowiązani są do odbycia praktyki w wymiarze 1 miesiąca w jednostce macierzystej, a następnie przystąpienia do egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Koszt szkolenia: 1500,00 zł
Zgłoszenie na szkolenie większej ilości uczestników może podlegać negocjacji cenowej.

Termin szkolenia jest uzależniony od skompletowania wymaganej liczby uczestników.
W przypadku organizacji na zlecenie, termin zostaje dostosowany do potrzeb instytucji kierującej na szkolenie.

         

KURS
KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA:
     

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dniem 1 stycznia 2014 roku, wszyscy licencjonowani pracownicy ochrony, którzy ukończyli kursy i szkolenia w placówkach spełniających kryteria określone w ustawie o systemie oświaty otrzymali zaświadczenie potwierdzające ich wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Wyjątki stanowią osoby, których zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia  zostały wydane przez placówki działające na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Osoby te oraz wszystkich którzy licencji nie posiadają zapraszamy na kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia.

Nie posiadasz licencji?
A może Twoja licencja jest nieważna?
Chcesz ubiegać się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników osoby fizycznej?

zobacz więcej...

         

KURS
JĘZYK ANGIELSKI DLA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH:
     


Wychodząc naprzeciw zdarzeniom związanych z sezonem turystycznym oraz zwiększającą się liczbą cudzoziemców województwa śląskiego (pracownicy firm, delegaci, studenci wymiany zagranicznej), zapraszamy funkcjonariuszy służb mundurowych pracowników na BEZPŁATNY mini kurs języka angielskiego, będący wstępem do całkowitego kursu przeprowadzanego na WSBiF (zamiejscowo dla grup zorganizowanych min. 10 osób). Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji służb mundurowych poprzez wyposażenie funkcjonariuszy w podstawowe umiejętności komunikacyjne skoncentrowane na specyficznych tematach typu: udzielenie informacji, wskazanie drogi, wezwanie pomocy, czy też pomocy osobie starszej, itp.

Mini kurs składa się z trzech etapów:
  1. Prezentacja materiałów audio-wizualnych otrzymywanych bezpłatnie do samodzielnej nauki – materiały przesyłane wiadomością e-mail.
  2. Nauka w zakresie 25 podstawowych struktur przyswajanych samodzielnie w formacie mp3 – z których każda to tylko około 3 MINUTY plus uzupełniające materiały w formacie pdf. – a zatem nauka może się odbywać np. przy użyciu telefonu komórkowego w każdym czasie i miejscu.
  3. Końcowa konsultacja językowa dla chętnych, wyjaśnienie wątpliwości, ćwiczenia praktyczne – 2 h lekcyjne w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów – Katowice, ul. 11 Listopada 13.
W praktyce oznacza to, że nie ma zdefiniowanych ram czasowych – tempo i czas poświęcony na naukę w dużej mierze zależy od samego zainteresowanego. Jednak przykładowo – każda jednostka lekcyjna to ok. 3 minut. Zaleca się wysłuchanie jej siedem razy – trzy razy w ciągu dnia z powtórką oraz jeden raz w dni następnym przed przejściem do lekcji kolejnej. W tym przykładzie czas potrzebny na osiągnięcie poziomu komunikacyjnego w języku angielskim to zaledwie  ok. 500 minut, czyli niecałe 9 godzin!
We współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świece coraz więcej ludzi chce w miarę szybko osiągnąć sukces w swoim życiu zawodowym. Błyskawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji jest jedynym z czynników drogi do sukcesu. Nasz kurs proponujemy w ramach naszej dotychczasowej współpracy, a także z opcją kontynuacji nauki dla wszystkich chętnych na wyższych poziomach językowych. Mamy nadzieję, że nasza akcja poprawy wizerunku służb mundurowych w oczach osób odwiedzających nasz kraj w celach turystycznych i biznesowych – zostanie także objęta honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
 
         


"Sukces jest wynikiem właściwej decyzji"    Erypides

 
 

Kontakt

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów
w Katowicach

  Ulica: 11 Listopada 13
  Kod: 40-387 Katowice

  Telefon: + 48 32 251 96 50 / +48 32 251 87 16
  E-mail: info@wsbif.pl

  

  Nr Konta: 37 8435 0004 0000 0008 0826 0001
                      Bank Spółdzielczy w Tychach
  NIP: 634-16-61-616 
      Regon: 273097887

Jak do nas dojechać